Backlink rất quan trọng khi chúng ta triển khai làm SEO nó nắm 60% khả năng đưa website lên TOP được hay không. Chắc chắn...